Infrastruktura Euro Poznań 2012 - logo

Innowacyjna Gospodarka Infrastruktura i srodowisko - narodowa strategia spójnosci Program regionalny - narodowa strategia spójnosci   Flaga Uni Europejskiej   Flaga Uni Europejskiej

Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce

a. Cele projektu

Inwestycja przeznaczona jest pod funkcje muzealno-wystawowe, administracyjno-biurowe oraz komercyjne.

b. Przebieg i lokalizacja inwestycji:

Rys. 5 Lokalizacja inwestycji

c. Szczegółowy zakres przedsięwzięcia obejmuje
  • Budowę budynku głównego z parkingiem podziemnym
  • Budowę konsumenckiej stacji transformatorowej
  • Budowę placu przed budynkiem
  • Budowę kładki pieszej nad rzeką Cybiną
  • Budowę parkingu autokarowego z budynkiem pawilonu obsługi
  • Remont i adaptację Śluzy Tumskiej wraz z infrastrukturą techniczną
  • Przebudowę ul. Gdańskiej wraz z budową miejsc parkingowych
  • Budowę ciągu pieszo jezdnego wzdłuż rzeki Cybiny do połączenia z ul. Ostrówek

INFRASTRUKTURA EURO POZNAŃ 2012 Sp. z o.o.    
Al. Niepodległości 27 61-714 Poznań
Tel. + 48 61 884 20 10,     +48 61 884 20 30,       Fax. +48 61 866 60 04
NIP 783-164-83-80     REGON 301028540      KRS 0000323949
Biuletyn informacji publicznej